Alapítvány

Szentantalfáért Közalapítvány

A közalapítvány székhelye: 8272 Szentantalfa, Fő utca 39.
Kiemelkedően közhasznú szervezet
Adószám: 18927900-1-19

Elnök: Fülöp Zoltán

Tagok:
Vidosáné Dr. Szatlóczky Irén
Budáné Presits Judit
Sólyom Györgyné
Törköly Róbert