Polgármesteri köszöntő

Szentantalfa a valamikori Szentantal falu, 1323 előtt Nivegyfalu néven, a völgy névadó településeként szerepel az ősi okiratokban. Szülőhelyünk tehát már akkor is, – közel 700 éve- meghatározó jelentőségű települése volt a Nivegy-völgynek. A királyi oklevelek tanúsága szerint a koraközépkorban az uralkodó kegyelméből szabad nemesi rangot kiérdemelt királyi farkas vadászok voltak őseink.

A Szentantalfát alapító családok egykori védőszentjük emlékére, Páduai Szent Antal tiszteletére emelték első templomukat, és Szent Antalról kapta nevét a szabad nemes emberek által alapított településünk, Nivegyfalu.

A faluban katolikusok, reformátusok, evangélikusok és a neoprotestáns kisegyházakhoz tartozó nazarénusok élnek egyetértésben, békében és egymás iránti nagy megbecsülésben.

A tatár dúlása, a törökök pusztításai, a kegyetlen belviszályok, a kuruc és labanc sarcolások ellenére, őseink szívós és kitartó munkájuk embertpróbáló erőfeszítései árán, messze földön híressé vált borkultúrát teremtettek a Nivegy-völgyi erdők és bozótosok helyén.

Dédszüleink, nagyszüleink megtartották és átadták szüleinknek és rajtuk keresztül a mi nemzedékünknek a letűnt idők gazdag, bor-céhes hagyományait. Munkájuk és példátlan összefogásuk eredménye az egyre sikeresebb borturizmus, melynek a közvetlen turisztikai vendégcsalogató hasznán kívül a szőlőkultúra, a gyönyörű Nivegy-völgyi táj mezőgazdasági értékeinek megmentését és századunk korszerű viszonyaihoz való alkalmazkodás képességét eredményezte.

A Nivegy-völgy központjában, Szentantalfán ma is élő hagyomány a szőlőművelés és az családi borászat, ahol apák, fiúk és unokák munkájukkal képviselik a ma is élő hagyományt, és jelzik mindenkinek, hogy a Nivegy-völgyben a bor továbbra is meghatározó érték. Részese a turizmusnak, de családok többségének is ez ad megélhetést.

Az egyre híresebbé váló Zánka-Nivegy-völgyi Borút Egyesület megalapítói és szervezői a februári Balázs-napi rendezvényen, vagy a Pünkösdi Borhétvége idején örvendetes látogatottságukkal igazolják, hogy ismét van tekintélye e gyönyörű vidék borászainak és szőlészeinek.

A természetjárók, a túrázók, a kirándulók, a vadászok és a balatoni nyaralók is szívesen keresik fel a Nivegy-völgyet. Ezért pihenőparkot és sportpályákat építettünk. Településünkön nagy hagyománya van a közösséget építő és azt összetartó virágzó sportéletnek. Generációk büszkélkedhetnek azzal, hogy a helyi sportklubban nagyapáik, kezdték el az aktív sportolást és ma már az unokák igyekeznek a sportsikerek felé.

Az idegenforgalom kiszolgálása érdekében vendéglőket és vendégváró fogadókat, udvarházakat nyitottunk. Az erre járó turisták és a környék lakossága élelmiszer boltokat, benzinkutat, iparcikk és gazdaboltot is találhat Szentantalfán.

Több család méhészettel, biotermékek előállításával és kecskesajt gyártással foglalkozik. Igen keresettek a szentantalfai mesteremberek is, akiket messze földről is szívesen bíznak meg ács, asztalos, kőműves és más szakmunkákkal.

A faluban igen sok a többgyermekes nagycsalád. Őket a helyben működő óvoda segíti a gyermeknevelésben.

A Nivegy-völgy különleges agrárföldrajzi helyzetet élvez. A völgyben kanyargó Csorsza-patak borászati határvonal is, ugyanis a partjánál végződik a Füred-Csopaki Borvidék és a túlpartja már a Badacsonyi Borbirodalomhoz tartozik. Mi határvidékként mindkét borkultúra gyümölcseit, ízét, zamatát, illatát, szüretelhetjük.

A magyar ember mindig szerette a bort, de csak a jó bort! Ezért minden borkedvelőt szeretettel várunk nyitott borpincéinkkel. Ma már csak a minőségi borkínálat lehet életképes és jövedelmet hozó tevékenység. Ezért nap, mint nap meg kell küzdenünk a természeti erőkkel és a piaci kihívások szeszélyeivel.

Mint Szentantalfa polgármestere büszke vagyok elődeimre, hogy életük munkájával megalapozták településünk boldogulását biztosító szőlő és borkultúrát. A mi nemzedékünk feladata a szőlő- és bortermelés hagyományainak átmentése az utókor számára, mert jól tudjuk, hogy a Nivegy-völgyi borok színvonala és változatossága felbecsülhetetlen nemzeti értékünk és a Balaton-felvidék az egész ország idegenforgalmának szilárd bázisa.

Jöjjenek hozzánk bizalommal, mi hagyományos vendégszeretettel, borral és magyaros lakomával fogadjuk a hozzánk betérő vándorokat.

Kiss Csaba
polgármester